Kuidas veetorud kinni külmuvad ja kas need ka üles sulavad?
Jari Kupiainen
Külma vastu isoleeritud ja elektrilise külmumist vältiva süsteemiga varustatud veetorustiku läbilõige on selline. | Uponor

Torustikud võivad kinni külmuda, kui kõva pakane äkiliselt sulale pöörab. Veeavariid saab vältida peakraani sulgemisega. Veetorustik tasub aga korralikult külma eest isoleerida, paigaldades selle külmumispiirist sügavamale maasse ja kasutades ka torude elektrilist soojendamist külmumise vastu.

Veetorustikud kipuvad pakasega kinni külmuma vanades majades, suvilates ja muidu harva kasutatavates hoonetes. Uued majad ehitatakse tänapäeval juba selliselt, et torustike külmumine pole võimalik.

Ehitusjärelevalve nõuded on, et torud oleksid soojustatud, ühendused asjakohased ja ka läbiviigud tihendatud. Torustikuavariisid esineb rohkem era- kui kortermajades – kortermajad on ehitusfirmade poolt ehitatud; eramu on võinud ehitada ka ehituslikku haridust mitteomav majaomanik ise.


Plast ja komposiitmaterjal vasele võistlejateks
 

Neil, kes elavad vanas eramajas, on pakase puhul täiesti asjakohane olla murelik oma maja veetorustike pärast. Vanades majades võivad vasktorustikud olla peidetud ka hoone konstruktsioonidesse. Kui veetoru on kinni külmunud, siis ka kraanist vett ei saa. Veetoru lõhkemine võib üsnagi suure veeavarii tekitada.

Vasktorude kestvuseks on arvestatud 30–40 aastat. Kasutusaega lühendavad muuhulgas viletsalt tehtud ühendused, torustiku temperatuurimuutustest tingitud nn elamine ja ka halb vee kvaliteet.

Tänapäeval paigaldatakse veetorustikud nähtavale, et lekked koheselt oleks avastatavad ja et ka parandustöid oleks lihtsam teha.

Vasktorude asemel on hakatud kasutama ka plastist ja komposiitmaterjalist veetorusid. Plasttoru võib omakorda olla veel kaitsekihiks oleva toru sees. Kaitsekihiks olev toru väldib veeavariisid - kui ka veetoru on külmumise tõttu katki läinud, ei teki leket ruumi, vaid katkisest torust väljaimbuv vesi voolab kanalisatsiooni.

Plastist majapidamisvee torustike iga võib olla 50 aastat. Plasttorustikud õuetingimustes jäätuvad siiski samamoodi nagu vasktorustikudki.

Külmumisoht on kust majapidamisvee torustike puhul, olgugi, et vesi ringleb ju ka keskkütte ja konditsioneeride torustikes. Eramutes on keskküttetorustikud tavaliselt majas sees; kaugkütte puhul on torustikud rangete paigaldusnõuete kohaselt külmakaitseliselt ehitatud ning konditsioneeride torustikes on antifriis. Kuum vesi torudes hoiab samuti nii või teisti külmumise ära.


Kuidas veetorud kinni külmuvad?
 

Veetorustik võib kinni külmuda nii hoone sees kui ka väljas. Võimalikud külmumisriskiga kohad on külmas keldris, külalistetoa duširuumis kus harva dušši kasutatakse, torustiku läbiviigud või siis liiga väheses sügavuses maa sees olevad torud.

Maapinna külmumine ka sügavamal tekitab külmakerkeid ja sellega ühtlasi deformatsioone ka hoonetele.

Artikli täismahus lugemiseks osta värske ajakiri poest või telli ajakiri TM Kodu & Ehitus.
Artikli märksõnad